اتاق اصناف چه کاره است؟؟؟هر جنسی که بخواهم میفروشم.
اتاق اصناف چه کاره است؟؟؟هر جنسی که بخواهم میفروشم.
یک لوازم جانبی فروشی تلفن همراه در رشت با استفاده از کالاهای قاچاق و بنجل فروشی، مدعی است که هر جنسی را بخواهم میفروشم و هیچ ارگانی حتی اتاق اصناف نمیتواند جلویم را بگیرداین واحد صنفی که مشخص نیست چند در صد کالاهایش قاچاق است و نیمی از اجناس داخل مغازه اش جنس های ضعیف برای حاشیه سود بالا است، با گرفتن مبالغ میلیونی کالا های بدون گارانتی را وارد بازار و تعمیرکاران تلفن همراه را با مشتری در گیر میکنند.
به نقل از یک تعمیرکار تلفن همراه که میگوید: ما با لوازم فروشان درگیریم. کالای بدرد نخور را به عنوان جنس مرغوب به ما میدهند و بعد از مشکل دار بودن جنس زیر حرفشان میزنند و میگویند این جنس اصل نیست. این سبب میشود که مشتری ها دل چرکین شوند و کار به شکایت کشیده شود.
بزودی اطلاعات تکمیلی این لوازم فروش منتشر شده و از مرجع قانونی اقدامات لازم صورت میپذیرد.