ارباب رجوع آزاد!!!رسانه با ارائه کارت ملی اجازه ورود دارد.
ارباب رجوع آزاد!!!رسانه با ارائه کارت ملی اجازه ورود دارد.

برای کار گزارش و انتشار به فرمانداری رشت رفتم جایی که شاید ۱۲ سال در آنجا رفت آمد میکنم،فرمانداران بسیاری را دیدم که همیشه با روی گشاده از رسانه ها استقبال میکردند و اما در دوره فرماندار وقت جناب آقای فتح‌اللهی که بعد از فرماندار شدنشان حداقل ۱۰ الی ۲۰ باری که به فرمانداری رفتم […]

برای کار گزارش و انتشار به فرمانداری رشت رفتم جایی که شاید ۱۲ سال در آنجا رفت آمد میکنم،فرمانداران بسیاری را دیدم که همیشه با روی گشاده از رسانه ها استقبال میکردند و اما در دوره فرماندار وقت جناب آقای فتح‌اللهی که بعد از فرماندار شدنشان حداقل ۱۰ الی ۲۰ باری که به فرمانداری رفتم امروز جلوی مرا گرفتن و مانع از ورود من به فرمانداری شدن.

+سلام وقتتون بخیر رحمن زاده هستم مدیر مسئول مجله خبری تصویر نو و مدیر مجموعه خبری دید بهتر با اجازه یکسر به روابط عمومی برم و برگردم.

-کارت ملی رو بدید

+شماره ملی رو حفظم بدم خدمتتون

ارباب رجوع : آقا من کار دارم داخل

-نیروی قبض نویس فرمانداری رشت: بفرمایید داخل نه آقا گفتم کارت ملی

+عکس کارت ملی تو گوشیم هست به کارتون میخوره امروز مدارکم همراهم نیست

ارباب رجوع :اقا سلام من داخل کار دارم

-نیروی قبض نویس فرمانداری رشت:برید تو /نه آقا گفم کارت ملی

+تماس بگیرم ؟

-نیروی قبض نویس فرمانداری رشت: زنگ بزن بگو اجازه ورود بدن

ارباب رجوع: قربان سلام خسته نباشید من داخل کار دارم

-نیروی قبض نویس فرمانداری رشت:برید داخل گفتگوی نیروی قبض نویس فرمانداری رشت و مامور نیروی انتظامی داخل اتاقک نگهبانی

-نیروی قبض نویس فرمانداری رشت: به من میگن تو پارک بانی اینجا چند نیرو در میخواهد. یکبار میگویند برو جلو در یگ بار میگویند قبض بنویس فرمانداری بی در و پیکر درب ورودی خراب دارد درست کنند من چقدر دنبال صاحب ماشین بگردم. آقای موسوی منو باید میبرد پیش خودش در دفتر، دوتا نیروی در اینجا قرار میداد.

این ها در حالتی که من همچنان تماس میگیرم که بتوانم ورود کنم. مامور نیروی انتظامی سکوت میکند و بیرون میرود. بعد کلی انتظار …

-نیروی قبض نویس فرمانداری رشت:گفته بودی با کی کار داری ؟

من که از این برخورد بسیار زشت و ناپسند ممنون من میرم ولی شما باید پاسخگو باشید. حراست محترم فرمانداری رشت اگر شرط ورود به فرمانداری ارائه کارت ملی است حرفی نیست قانون برای همه افرادی که به فرمانداری ورود میکنند نه فقط برای رسانه هایی که برای کار رسانه به فرمانداری میروند.