استیضاح در هاله ای از ابهام/لزوم ورود فرماندار رشت به سناریوی از پیش نوشته شده مخالفان شهردار
استیضاح در هاله ای از ابهام/لزوم ورود فرماندار رشت به سناریوی از پیش نوشته شده مخالفان شهردار

تصویر نو _ تعجب عجیب حامیان شهردار پس از اعلام نتایج و خنده های ناباورانه برخی مخالفان،نشان داد که شاید همه چیز از قبل برنامه ریزی شده بود تا پایان کار علوی در این شهر رقم بخورد. البته که این یک فرضیه است،اما پافشاری همراهان شهردار و نامه به فرمانداری و صورت جلسه ای که […]

تصویر نو _ تعجب عجیب حامیان شهردار پس از اعلام نتایج و خنده های ناباورانه برخی مخالفان،نشان داد که شاید همه چیز از قبل برنامه ریزی شده بود تا پایان کار علوی در این شهر رقم بخورد.

البته که این یک فرضیه است،اما پافشاری همراهان شهردار و نامه به فرمانداری و صورت جلسه ای که امضا نشد را شاید بتوان دلیل دیگری بر این ادعا دانست.

علی رغم تمام این اتفاقات،مخالفان شهردار که گویا دستپاچه و بی قرار بودند،توجه ای به شرایط حاضر و جو سنگین در صحن نداشتند و در سریع ترین زمان ممکن ،نام سرپرستی را هم که از قبل انتخاب کرده بودند به رای گذاشته و کار را تمام کردند.

ساعاتی بعد ،علی رغم اعتراضات شدید حامیان شهردار و عدم امضای صورتجلسه،تصاویری از معارفه سرپرست جدید شهرداری هم در رسانه ها پخش شد،گویی مدت ها برای این‌لحظه ها زمان بندی و برنامه ریزی شده بود.

بدون شک این حجم از اصرار برای عدم ثبات مدیریتی در شهری مثل رشت را می توان بزرگ ترین خیانت به این شهر و مردم عنوان کرد.

در حالی که بزرگان این استان بارها به رفتار شورانشینان تذکر دادند اما گوشی شنوا نبود و نتیجه این شد که یک شهردار دیگر هم با زور و فشار،از مدیریت کنار رفته شد.

البته گفتنی است که این استیضاح همچنان درهاله ای از ابهام است،با توجه به اعتراض چهار عضوی که رای به ثبات مدیریتی دادند، به احتمال زیاد و با توجه به مستندات موجود،رای گیری و صورتجلسه مورد تایید قرار نخواهد گرفت.

انتظار می رود که فرماندار رشت از حق واقعی شورانشینان دفاع کند و در مقابل این سناریوی از پیش نوشته شده واکنش درستی نشان دهد‌.چرا که با توجه به حال و احوال کلانشهر رشت،عدم ثبات مدیریتی می تواند بزرگترین ضربه را به توسعه این شهر زده و شهر را مجددا به روزمرگی دچار کند.

حال باید دید که در انتها مسببان عقب افتادگی این شهر پیروز خواهند شد یا دلسوزان واقعی و حامیان ثبات مدیریتی…