با انتخاب های درست نخبه ها را جایگزین برخی پخمه ها کنیم
با انتخاب های درست نخبه ها را جایگزین برخی پخمه ها کنیم
متاسفانه حضور برخی پخمه ها در شورای پنجم به جای نخبه های مدیریتی سبب شد که رشت و رشتوندان از توسعه عقب ماندند و در واقع ۴ سال از عمر این شهر به دست این پخمه ها به بدترین شکل ممکن سپری شد.

رشت در انتظار شورایی کاردان و توانا

اختصاصی تصویرنو_ اکنون زمان آن رسیده که با انتخاب های درست فرصت به دست نخبه هایی بیفتد که توانایی ایجاد تغییرات بزرگ را دارند چرا که مردم این بار بخوبی می دانند که با انتخاب افراد اشتباه،این شهر هرگز رنگ پیشرفت را به خود نخواهد دید.

اگرچه افراد توانمندی هم در دوره پنجم شورا حضور داشتند که می توانستند اتفاقات خوبی برای رشت رقم بزنند اما مفعت طلبی هیچ گاه اجازه نداد که در شهر باران شاهد رونق و پیشرفت باشیم.

اینبار فرصت داریم تا به جای حمایت از افرادی که هیچ نقشی در بهبود وضعیت این شهر نداشتند نخبه های کاردانی را پای کار بیاوریم که می دانیم توانایی و فکر ایجاد تحولات بزرگ را دارند و می توانند این شهر را به جایگاه واقعی خود برسانند.

شاید شورای ششم با تصمیم و انتخاب درست مردم بتواند کلانشهر رشت را به قله شایستگی برساند و آغازگر یک مسیر درست در این راه سخت باشد.

کافیست تا نخبه ها را جایگزین برخی پخمه ها کنیم

  • نویسنده : پوریا رحمن زاده