بهتاش قاسمی فر سرپرست تیم  کیک بوکسینگ رضوان شهر
بهتاش قاسمی فر سرپرست تیم  کیک بوکسینگ رضوان شهر
بهتاش قاسمی فر سرپرست تیم کیک بوکسینگ رضوان شهر جوان ترین کاندید شورای شهر پره سر شد

بهتاش قاسمی فر جوانترین کاندید این دوره شورای شهر پره سر.
بهتاش قاسمی فر متولد ۶۵/۶/۲۰ در شهر رشت به دنیا آمد .اکنون ساکن شهر پره سر میباشد. بهتاش قاسمی فر در رشته حقوق ادامه تحصیل داد .اکنون کارشناس حقوق ثبت ، داوطلب کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. میباشد.از سوابق ایشان میتوان به نکات زیر اشاره کرد: مربی کیک بوکسینگ بین المللی زیر نظرفدراسیون ورزشهای رزمی کشور. سرپرست تیم کیک بوکسینگ شهرستان رضوانشهر به مدت چهار سال پی در پی و متوالی. قهرمان چندین دروه کشوری و استانی در رشته ذکر شده .
مشهور به مرد اخلاق در باشگاه رضوانشهر