تخریب ها و شایعات بی اساس،آخرین سلاح شهرفروشان
تخریب ها و شایعات بی اساس،آخرین سلاح شهرفروشان

تصویر نو _ بدون شک خوب بودن و مبارزه با فساد هزینه هایی هم دارد،کسانی که به دنبال منفعت طلبی هستند همیشه تلاش می‌کنند تا با تخریب ها و تهمت های دروغین، راه را برای خود باز کنند،حتی اگر این راه به خیانت به شهر و مردم ختم شود. متاسفانه این روزها در فضای مجازی […]

تصویر نو _ بدون شک خوب بودن و مبارزه با فساد هزینه هایی هم دارد،کسانی که به دنبال منفعت طلبی هستند همیشه تلاش می‌کنند تا با تخریب ها و تهمت های دروغین، راه را برای خود باز کنند،حتی اگر این راه به خیانت به شهر و مردم ختم شود.

متاسفانه این روزها در فضای مجازی به دروغ شایعاتی علیه شهردار رشت مطرح می شود که این امر نشان از حقارت افرادی دارد که باخت برایشان از مرگ هم دردناک تر است.

این بار اخراج ۲۲ کارگر شهرداری رشت خبری بود که از سوی برخی رشت فروشان به خورد مردم داده شد،تا بار دیگر بفهمیم که عده ای برای برهم زدن آرامش این شهر دست به هر کاری می زنند.

آنهایی که در هر نقطه ای از شهرداری رشت ردپاهایشان دیده می شد امروز به درجه ای از بیچارگی رسیده اند که برای رسیدن به مقاصدشان دست به شایعه پراکنی و دروغ می زدند،آنهم دروغ هایی بی اساس صرفا جهت تخریب…

با کمی تحقیق و حوصله براحتی می توانیم دریابیم که وضعیت امروز کارگران شهرداری رشت نسبت به گذشته چه تغییرات بزرگی داشته است و این قشر زحمت کش اکنون از شرایط خود چه میزان رضایت دارند.

با حضور احمدی در راس کار ،سعی شد که حقوق و مزایای کارگران در اسرع وقت پرداخت گردد و با آرامش هرچه بیشتر به کار خود ادامه دهند،از طرفی تاکید شهردار رشت به پرداخت حق و حقوق کارگران و نیروهای حجمی قبل از کارمندان شهرداری خود به تنهایی کافیست که بدانیم احمدی تا چه اندازه برای این قشر اهمیت قائل است.

اگرچه این خبر از سوی روابط عمومی شهرداری رشت تکذیب شد اما جای بسی تاسف است که می بینیم سواستفاده گران و منفعت طلبان اینگونه مردم و شهر را به بازی گرفته اند تا از این راه به اهداف شوم خود برسند