طی حکمی از سوی مرتضی طلایی رییس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شد
طی حکمی از سوی مرتضی طلایی رییس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شد

در اجلاس سراسری دبیران جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب(همنا) که با حضور دکتر منوچهرمتکی سخنگوی شورای وحدت کشور و مرتضی طلایی دبیرکل جبهه (همنا) که در تهران برگزار گردید ، ابراهیم محمدعلیپور به عنوان رییس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شد. علیپور در این جلسه گفت:تلاش در جهت […]

در اجلاس سراسری دبیران جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب(همنا) که با حضور دکتر منوچهرمتکی سخنگوی شورای وحدت کشور و مرتضی طلایی دبیرکل جبهه (همنا) که در تهران برگزار گردید ، ابراهیم محمدعلیپور به عنوان رییس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شد.

علیپور در این جلسه گفت:تلاش در جهت وحدت در بین نیروهای انقلابی و دعوت از مردم برای حضوری پرشور در انتخابات جز اولویت های جبهه همنا در گیلان است.

دبیر همنا در استان گیلان با تاکید بر حمایت ستاد مردمی همنا گیلان از آیت الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری گفت ، در این دوره جوانان عامل پیروزی احتمالی کاندیدای اصلح جبهه نیروهای انقلاب در انتخابات هستند.

رییس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان ضمن دعوت از جوانان گیلان برای پیوستن به جبهه همنا گفت:امیدواریم در ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در گیلان به مانند ستاد مردمی جبهه همنا ،جوانان میدان دار این عرصه باشند.

علیپور افزود : باید به جوانها بها داده شود که حلقه فقوده مدیریت کشور است وی اشاره کرد که جوانان دهه شصتی عمر جوانیشان درحال سپری شدن است و هیچ فرصتی برای میدان داری بهشان سپرده نشده و حالا دهه ۷۰ پا به عرصه گذاشته و باید پاسخگوی مطالبه آنها بود.