عضو خوش اشتهای شورای پنجم در راه شهرداری یکی از شهرهای ساحلی
عضو خوش اشتهای شورای پنجم در راه شهرداری یکی از شهرهای ساحلی

شنیده ها حکایت از آن دارد که عضوی از شورای پنجم شهر رشت که علاقه زیادی هم به رشته های رزمی داشته پس از ناکامی در انتخابات اخیر،دست به دامان برخی افراد خاص در شهر شده تا بتواند حداقل سکان یکی از شهرداری های شهرهای اطراف را در دست بگیرد. این عضو اسبق شورا که […]

شنیده ها حکایت از آن دارد که عضوی از شورای پنجم شهر رشت که علاقه زیادی هم به رشته های رزمی داشته پس از ناکامی در انتخابات اخیر،دست به دامان برخی افراد خاص در شهر شده تا بتواند حداقل سکان یکی از شهرداری های شهرهای اطراف را در دست بگیرد.

این عضو اسبق شورا که گویا پس از رایزنی های متعدد توانسته نظرها را برای حضور در شهرداری یکی از شهرهای ساحلی جلب کند بزودی سکاندار شهر مذکور خواهد شد.

گفتنی است که وی عضوی از شورانشینان بود که اکثرا منافع شخصی را به منافع جمعی ترجیح می داد،تا جایی که نهار را در‌جمع دوستان می خورد و چای بعد از نهار را با رای پایان کار دوستان…

البته ناگفته نماند که حضور او در انتخابات هم در روزهای آخر قطعی شد و رای بدست آمده هم قطعا بعنوان فاجعه ای از دوران کاری این شخص یاد خواهد شد.