مدیرعامل شرکت کود آلی گیلان:بهره برداری از زباله سوز اتفاق مهم و بزرگی در حوزه زباله و پسماند است
مدیرعامل شرکت کود آلی گیلان:بهره برداری از زباله سوز اتفاق مهم و بزرگی در حوزه زباله و پسماند است

سعید بشری مدیر عامل شرکت کود آلی گیلان در مصاحبه ای با اشاره به اهمیت ساخت زباله سوز بیان داشت:اکنون تجهیزات زباله سوز با ظرفیت ۶۰۰ تن خریداری شده است که بدون شک بهره برداری از آن می تواند اتفاق مهم و بزرگی در حوزه پسماند و زباله محسوب شود. وی با تاکید بر اینکه […]

سعید بشری مدیر عامل شرکت کود آلی گیلان در مصاحبه ای با اشاره به اهمیت ساخت زباله سوز بیان داشت:اکنون تجهیزات زباله سوز با ظرفیت ۶۰۰ تن خریداری شده است که بدون شک بهره برداری از آن می تواند اتفاق مهم و بزرگی در حوزه پسماند و زباله محسوب شود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر حجم کل زباله ورودی کارخانه در طول روز چیزی در حدود ۵۰۰ تن است عنوان کرد:همچنین با احداث دو سوله دیگر،این ظرفیت به هزار تن خواهد رسید که این امر قطعا یکی دیگر از اقدامات موثر برای رهایی سراوان از زباله خواهد بود.

بشری خاطرنشان کرد:تمامی این اتفاقات در کنار هم در یک بازه زمانی درست و تعیین شده می تواند سراوان را از شر زباله رهایی دهد و طبیعت زنده را به آن بازگرداند.

مدیر عامل شرکت کود آلی گیلان در پایان به پیگیری ها و همراهی شهردار رشت در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت:خوشبختانه پیگیری وضعیت سامان دهی زباله در سراوان یکی از اولویت های شهردار رشت بوده که بی تردید این همراهی می تواند به سرعت بخشیدن اقدامات،کمک های شایانی کند.