چند قدم مانده به انتخابات شهری پاک از نگاه سیاسی
چند قدم مانده به انتخابات شهری پاک از نگاه سیاسی
انتخاباتی که شاید در دوره های قبل همه ازش بی تفاوت رد میشدند این شهر و آن شهر ندارد.دوره هایی سپری شد و تمام مردم شهر امروزه به این نتیجه رسیدند که حتی شهر اولین ها عقب مانده ترین شهر در کشور است.
هیچ چیز جای خودش نیست حتی افرادی که باید در شغل های خود مشغول به کار باشند صندلی هایی اشغال کردند و کارآمدی شان در ناکارآمدی ها به چشم میخورد.
چند قدم مانده به انتخابات شورای شهر و شهر هایی که تشنه بی جناحی و باند بازی های گروهی هستند.
یکبار برای همیشه برای هم و با هم به عرصه انتخابات قدم بگذاریم ولی آگاهانه تصمیم بگیریم تا مدیرانی را منتخب مردم کنیم که حفظ ارزش ها را داشته باشند.
انتخاباتی که شاید حیطه اش کوتاه اما در عمل به وسعت یک شهر باشد تا افرادی با افکار بزرگ و دلی مردم دوست پابه به این جایگاه بگذارند.
شهر را فدای نفر نکنیم که این دود آتش مانند دوره های پیش فقط به چشمان مردم میرود.
مردم آگاه شدند که شهر ها و حتی کشور از ضعف مدیریت فقط رنج میبرد.
به امید انتخاب افراد کارآمد و مدیرانی که سابقه مدیریت یک مجموعه را داشته اند که بتوانند یک کشور و حتی شهر را به خوبی اداره کنند.

  • منبع خبر : پوریا رحمن زاده