دوشنبه, ۱۳ تیر , ۱۴۰۱ | 5 ذو الحجة 1443
  • ارباب رجوع آزاد!!!رسانه با ارائه کارت ملی اجازه ورود دارد. ۰۵ آبان ۱۴۰۰

    ارباب رجوع آزاد!!!رسانه با ارائه کارت ملی اجازه ورود دارد.

    برای کار گزارش و انتشار به فرمانداری رشت رفتم جایی که شاید ۱۲ سال در آنجا رفت آمد میکنم،فرمانداران بسیاری را دیدم که همیشه با روی گشاده از رسانه ها استقبال میکردند و اما در دوره فرماندار وقت جناب آقای فتح‌اللهی که بعد از فرماندار شدنشان حداقل ۱۰ الی ۲۰ باری که به فرمانداری رفتم […]

چند قدم مانده به انتخابات شهری پاک از نگاه سیاسی ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

چند قدم مانده به انتخابات شهری پاک از نگاه سیاسی

انتخاباتی که شاید در دوره های قبل همه ازش بی تفاوت رد میشدند این شهر و آن شهر ندارد.