حال و هوای بین الحرمین در آستانه اربعین حسینی | تصویر نو