چهارشنبه, ۲۶ مرداد , ۱۴۰۱ | 20 محرم 1444
با انتخاب های درست نخبه ها را جایگزین برخی پخمه ها کنیم ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

با انتخاب های درست نخبه ها را جایگزین برخی پخمه ها کنیم

متاسفانه حضور برخی پخمه ها در شورای پنجم به جای نخبه های مدیریتی سبب شد که رشت و رشتوندان از توسعه عقب ماندند و در واقع ۴ سال از عمر این شهر به دست این پخمه ها به بدترین شکل ممکن سپری شد.

تیر آخر شورای پنجم بر تن خسته شهر رشت/فریاد های دروغین و منفعت طلبی های بی پایان/شهر رشت بار دیگر در مسیر سقوط !! ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

تیر آخر شورای پنجم بر تن خسته شهر رشت/فریاد های دروغین و منفعت طلبی های بی پایان/شهر رشت بار دیگر در مسیر سقوط !!

اگر بخواهیم نیم نگاهی به عملکرد شورای پنجم بیندازیم قطعا نمی توانیم نمره قابل قبولی به آن دهیم.

تکرار شورای پنجم یعنی اشتباه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تکرار شورای پنجم یعنی اشتباه

همانطور که میدانید به انتخابات نزدیک میشویم انتخاباتی که میتواند سرنوشت شهر را به دست های ما رقم بزند.