شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱ | 3 جماد أول 1444
با انتخاب های درست نخبه ها را جایگزین برخی پخمه ها کنیم ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

با انتخاب های درست نخبه ها را جایگزین برخی پخمه ها کنیم

متاسفانه حضور برخی پخمه ها در شورای پنجم به جای نخبه های مدیریتی سبب شد که رشت و رشتوندان از توسعه عقب ماندند و در واقع ۴ سال از عمر این شهر به دست این پخمه ها به بدترین شکل ممکن سپری شد.

چند قدم مانده به انتخابات شهری پاک از نگاه سیاسی ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

چند قدم مانده به انتخابات شهری پاک از نگاه سیاسی

انتخاباتی که شاید در دوره های قبل همه ازش بی تفاوت رد میشدند این شهر و آن شهر ندارد.